SẢN PHẨM

Mặt bằng tầng 6 -16 & 18 - 30
Mặt bằng tầng 17
Mặt bằng tầng 31
Mặt bằng tầng 32, 34
Mặt bằng tầng 33, 35
HÌNH ẢNH NỘI THẤT CĂN HỘ